Search form

Sinik Abem 9:41

41aka yak teng fakumam fada kufoda ken matam todu ka. Wakei nadane beta afan kalin wanang kinim so wanang kadun kadun so iyo gán dáyama matam tadiwe, wanang sinik tad lakudu uyo kukuyamsa.