Search form

Yon 1:30

30Kale naka kinim belami sung uta bakoyam, ‘kinim mak nam yán tem tadokaba, aka nataw bá, aka amsun, watawo kaleyo bá. aka alam kanom sun Motabid biyámin kinimo.’ Yakeisi.