Search form

Yon 10:10

10Kale yakot wanin kinim aka tad yakot wanan bom yanbi bom im mafak dákan bom keimin umi fukan tademin, kata nam tasi be ken luk bala teinámin ade sinik so dam so biyámin uta kuyamono, kale umi fukan tasi kala.