Search form

Yon 11:25

25Yesus ayo bakomam, “naka talá tabamin mit kayak ade sinik soim kinim, kayo kan kinim ata aket kunama, aka fikaloma bá, kata aka sun sinik kudu sun kuw bokaba