Search form

Yon 11:47

47Kale bokal kayak as fakiw dakádawin kinim so Fedasi kinim so kot keimin kinim so iyo adikum gán dá tada tada au nadiwe weng gudulu nuka yakanamokabuw. “Kinim mak aka kukuw makik makik seng kidelba.