Search form

Yon 12:40

40“Kale Got aka kin mat keiyam nadane aket dabim dáyamsa, kayo ika kin bá, ata modiw banim ade aket fukan dádoliw banim ade aket dumadelodiw danim, kayo ika dumade aket kunamokabiw, beta naka tá imkanongino ka.”

Kalesa.