Search form

Yon 12:47

47“Kale kan kinim ata nam weng kidi nada dok gebom dádongin danim kaí, naka am kukuw uyo taktaklawomi banim. Naka tad kukuw taktakyamono, kale tasi bá, kata naka tad bakan dim wanang kinim kail bá takeikuyamono, kale tasi.