Search form

Yon 13:14

14Kale kamane naka kim Kamokim ade Kukumin kinim, kata naka kim yán wok boyami. Kale kiwso akanum yán wok bodawa bodawa keimin kala.”