Search form

Yon 13:18

Kinim mak ta bom Yesus dabadála yak wasi sikal ban dim abokaba.

18“Naka adikum kim sung bakayabi bá ade naka kinim walu imusi makuw makuw, kiba nalam kal. Kale bulami kanodokabu uyo Got godin buk tem weng bakosu, buta matam dam keidokabu uyo bako nadu, ‘kinim makuw nalaso imin wanin bán tein be alata tiw kon dim atanim kei be.’ Kalesu.