Search form

Yon 14:17

17Kale be Afan Bakanin Sinik kayo aka kiwso sun kuw biyámokaba. Kata bakan dim wanang kinim ika Dolok Moyámin Sinik be asono akodiw banim, watawo kaleyo bá, ika atamodiw bá ade kal keidoliw bá, kata aka kibilim kal. Kayo aka kiwso sun bokaba ade kim kidin tem biyámokaba.