Search form

Yon 15:15

15Kale naka alo makso bakoyam kiba nalam wok fakudin kinim yakomi banim. Be watawo kaleyo bá, wok fakudin kinim ika ilim kamok ami kukuw kanaba uyo mak kal keidoliw banim. Kayo naka bakoyam, kiba nalam nakanum kasalo yakbi watawo kaleyo bá, alo naka Natim ami ufek ufek adikum kal keibi uyo kibil adik bakayam bidi kilim kal keibiw, kayo kala.