Search form

Yon 15:16

16Kale kiwta naka walunamusiw bá, kata nata kiba walu imudino yak gim seng abumino, yakeisi, uyo gim ulum kano abu sun bokabu uta kala. Kale Natim ayo kiba yaknámin mak kudulumo, kale nami win dim dákadálokabiw, Natim ayo kuyamokaba.