Search form

Yon 15:22

22Naka madák bakan nadi weng bakoyamongin danim nam, ika ilim ban keimin fatom so keidoliw banim. Kata naka tasi kayo bakayami, kamane im ban keimin fatom so kei bom yak falti maek falti keibiw, kata dam keidoma banim.