Search form

Yon 16:13

13Kata am mak dána, Afan Bakanin Sinik tadokaba, ata tabe dolok mo imadew afan weng bakanin adikum kukuyamokaba ade am weng bakanokaba uyo alam weng adik dáw so bakanokaba bá. Kale aka Got weng bakoda kidila uta kuw aka bakayamokaba ade ufek ufek yanol tadokabu uta kuw bakayamokaba.