Search form

Yon 16:21

21Kale wanang man daudono kalokabu, uka mámin yáw atamokabu, watawo kaleyo bá, um man dekumam bom mámin dawti badano kayo, kata uka man daudokabu kabadák, ata um mámin yáw dákamin uyo banimune, lukuw kudálokabu uyo watawo kaleyo bá, uka man daudu matam man keida, kayo uka kalfalokabu kala.