Search form

Yon 18:20

20Kale Yesus ayo fakadu bakodaw, “naka bakan kayak misun weng bakayamusi. Naka kawed am so Yol am so kal Yu kayak iyo tada tada keibidiw, sun kuw kukuyamábi, kata naka iwál weng mak bakoyamongin danim.