Search form

Yon 19:24

24kayo ika bakodawa bakodawa bom bako, “ilim bela fengelin bá, kata nuka sung gine naduwo kan ata win keida namti, ata kudulak kala. Kale kanamsiw. Kale kanosiw be Got godin weng uyo matam dam keisu uyo bako, “ika nam ilim gele dau ilimi kei nadiwade nalam ilim mak ika sung gine, kan ata win keida namti, ata kudusa.” Kalesu kayo un tabudin kinim iyo kanamsiw ko.