Search form

Yon 2:9

9Kale wanin kin moyámin kinim ayo wok kumadela wain wok keidu uyo wane utama, kata aka wain ilu dew tadiw, mit be am kal banim, kata wok fakudin kinim ilu dew tadiw, ika ilim kal. Kale wanin kin moyámin kinim ayo kinim wanang kuduba gán dádawa yak mul takung tem unane,