Search form

Yon 20:14

14kalanom naduno, fal maek dusikidomu, Yesus ayo tod be ka. Akeisu, kata uka Yesus báno, akeisu.