Search form

Yon 3:2

2Kale aka midiliw kal tad Yesus bakodaw, “Kukumin kinim, nuka nulum kal kaba Kukumin kinim Got ata kamadála tasadaw kinim ade kam kukuw makik makik kidelbaw, be kan kinim ata mak kidel kudoma banim, kata Got aso badano, ki ken kanodoma.” Akane,