Search form

Yon 3:26

26Yon bakodaw kaliw ko. “Kukumin kinim kaba, be atamal. Kinim yak wok Yoddan madik kawso bada, kaba ami sung kin wala bakamsaw. Kinim aka wok ban bomin boya bada, wanang kinim adikum iyo am fukan unebiw kala.” Akiwade,