Search form

Yon 3:28

28Kale kiba kilim kal, naka bako, ‘naka Got Walusa Kinim bá, kata naka namadála nasik gebom tasi, Got Walusa Kinim be yanol tadokaba.’ Kalesi.