Search form

Yon 3:34

34Kata kinim mak Got walu dabadála madák tase, aka Got weng bakanába uyo watawo kaleyo bá, Got aka ulum kano sun kuw Sinik Abem muk didaw be.