Search form

Yon 3:36

36Kale kan ata Got Min aket kudawsa ayo sun biyámin so be. Kata kan ata Min weng ilalulawokaba, aka sun biyámin uyo kuduloma banim, watawo kaleyo bá, Got ami aket keng uyo kinim be dew fakuda bokaba kala.”