Search form

Yon 4:14

14Kata kan ata nam wok daudawi wanokaba, aka wok atin gal dakudawokaba, kata nam wok kudawokabi uyo wok amkin am dakuw wok madmid fokat fokatba ulutaw am kidin tem uyo sun biyámin kudulokaba.” Wakane,