Search form

Yon 4:36

36Kale kamane kinim imin gulába kinim ami kisol kudula uyo ulum kano sun sun biyámin umi wanin fakoda tad tadba. Kale kanodano, imin gulámin kinim so imin sun kaimin kinim so iyo alew im kalfalin makuw keidin kala.