Search form

Yon 4:9

9bude Samediya wanang uyo bakodaw, “kaba Yu kayak kinim ade naka Samediya wanang, watawo kale kaba wok kunamo, nakbáwe?” Akune, (Kata Yu kayak so Samediya kayak so ika atama atamayábiw bá.)