Search form

Yon 5:23

23Kaleyo wanang kinim adikum Min ken win kufádawin uyo, Alaw win kufádawin ulutaw keidawin kala. Kale kan ata Min ami win so kufádawongin banim namti, Min dabadála tasa ami Alaw win so kufádawongin danim ka.