Search form

Yon 5:24

24Naka atin afan bakayabi, kale kan kinim ata nam weng kidiba namti, Got namadála tasi alaso aket kukádaba ka. Aka lim tuwámin sinik so be ade aka daw mafak dádoma banim kei nada aka fikalanámin bán bu kudá akamam nada yak kaunsin biyámin bán tase kala.