Search form

Yon 5:25

25Kale naka atin afan bakayabi, am dánámin uyo mewso keibu ade kamane kal keidu, kale fikalinámin iyo Got ami Min weng kidilokabiw ade kan ita kidilokabiw ika kaunsin sinik kudu bokabiw.