Search form

Yon 5:29

29Kale ika fom lung kudá matam bokabiw kala. Kale yaknámin kinim ata kidel kuw keimúsa namti, ata ken bokaba ka. Yak kan kinim ata mafak kuw keimúsa namti, aka daw mafak dádokaba.