Search form

Yon 5:33

33Kiba weng kudáliw yak Yon atamu am kin walamin weng bakoda kidi nadiwade am kin walamin weng uyo bakanyamsa be atin afan ko.