Search form

Yon 6:1

Yesus kinim seng wanin wak geleyamsa umi sung uta ko.

1Yanol kabadák Yesus ayo wok mik Galili win mak be Taibidias yakan dá un bi yak badang una nade