Search form

Yon 6:35

35Kale Yesus ayo bakoyam, “nalata ki sun biyámin umi wanin ka. Kinim kan ata nami mit tem tada kaí, aka wanin tew so keidawoma banim ade kinim kan ata nam aket kunama kaí, aka wok tew so keidawoma banim.