Search form

Yon 6:57

57Kale alataw be ki Natim sun biyámin kinim ata namadála tasi, kayo nakal sun biyámin sinik so bi. Watawo kaleyo bá, Natim teinba kayo kala. Kale kan ata nam dam wananba kaí, aka sun biyámin keidokaba. Kale be watawo kaleyo bá, nam teinbi kayo ka.