Search form

Yon 6:58

58Kale wanin bela abid tikin kalo tasa. Kale kan ata wanokaba aka lim tuwámokaba, kata bela num awadik kasal im abid tikin wanin madák tada wane fikalesiw taw bá.”