Search form

Yon 7:51

51“num weng sawa uyo bako, kinim so mak ami kukuw kanaba uyo kidela utamongin danim, sák daw mafak dádalo kalin so mak keisune?” Yakane,