Search form

Yon 7:7

7“Kale kiba bakan kayak ika sakik itamodiw bá, kata naka sakik natamsiw, bo watawo kaleyo bá, naka im kukuw mafak kanamin, kin wala nadine bakaya bidino kayo ka.