Search form

Yon 8:26

26Naka ken seng kuw bako dok dabal teiyam, kiba kanamaliw yakei nadine kidela seng kuw kukuyamongin, kata Natim namadála tasi ayo bako kanamalo nakongin banim, kayo naka yak alam kano bakodalo nakba kuw bakayabi. Kale aka afan tatun kuw kanamin kinim kayo kala.” Yakane,