Search form

Yon 8:33

33ika fakadu bakodaw, “nuka Ebadakkam am muduw ade nuka gulbal kinim, nuka kinim so mak sok gei imti bom yak kanodin maek kanodin yakanusiw bá. Kale kaba, yakno bako nadawo, ‘naka talá imadáli min kinim keidokabiwo,’ kaláwe?” Akiwe,