Search form

Yon 8:34

34Yesus asik fakadu bakoyam, “naka atin afan bakoyami ka. Kan kinim ata ban keiba kaí, alam ban keimin ta bom sok gei falal falal gine dausa taw kayo aka gulbal kinim bá.