Search form

Yon 8:40

40Kinim nata Got ami tatun weng uyo kidi bakayabi, kata kiba dok dinam bom nanbidumo kanabiw uyo Ebadakkam aka kanomin kukuw so mak kanamámsa bá.