Search form

Yon 8:58

58Yesus asik bakoyam, “naka atin afan bakoyami ka. Naka sun biyámin ade nalata kayo naka alam kano bidino Ebadakkam be yanol matam tase ka.”