Search form

Yon 9:21

21Kata num kal banim aka yakno yakno nadano kin bá ken atamanba ade kan ata am kin be bádaba, num kal banim. Kale kibiliwta dákadálawino, aka kinim alaw, kale ken weng bakayamoma bute.” Yakeisiw.