Search form

Yon 9:25

25aka fakadu bakoyam, “nam kal banim, aka ban keimin kinim memake bade bá. Kata nalam kal naka kin mat kei bidino, ata kin bánama, kamane naka ken kin bábi.” Yakane,