Search form

Yon 9:3

3Yesus ayo bakoyam, “am kin mat keisa, be aulal imi ban keimin so alam ban keimin so uta kanodawsu bá, kata be kano kin mat kei badano am dim kal Got ami kitid uyo matam misunuko, kale kanosa.