Search form

Luk 1:52

52Kale aka yak kinim win tabin abin abem bom nadale win kufosiw im abin abem kudáliw ade dakbudin ita win tabin keiyamsa.