Search form

Luk 10:20

20Kale bude kalfalodiw, kata yak sinik mafak kim weng kidiyábiw uta kalfalin bá. Afan yak kim win uyo abid tikin kal goduyaba umi idak uta duyamin ko.