Search form

Luk 10:21

21Kale kanaba kadákal Yesus ayo Sinik Abem dim kalfalin dukum kudu nadale bako, “nalam Natim, abid so bakan so Kamokim kaba, naka win kufokami, be watawo kaleyo bá, kaba kanodin kukuw uyo yak win tabin iyo kin kuwáyam nadawe yak win banim ita kuw misun teiyabaw. Au Natim ken kei bula kalawta kanoduko, kalbaw kayo ko.”