Search form

Luk 10:25

Samediya kayak kinim kidel mak ami weng guton sung uta ko.

25Am mak dánane sawa kukumin kinim mak tad Yesus atam kukudono, kale tada. Kale aka kan tod nadale bakodaw, “Kukumin kinim kawta, yakno yakno bi nadino lim tuwámin sinik uyo kudulokabine?” Akane,